Operations: Machinaal Verspaner Conventioneel allround

De functie

Het zelfstandig machinaal vervaardigen van onderdelen voor machines voor m.n. de veevoeder- en recyclingindustrie, voor reparatiewerk en werk voor derden.

Omschrijving van de werkzaamheden

Functieomschrijving

 • Het uitvoeren van machinale verspanende bewerkingen met behulp van meerdere machines.
 • Er wordt zelfstandig gewerkt op basis van tekeningen, gegevens van werkvoorbereiding en globale aanwijzingen van de chef Machining.
 • Het bepalen en toepassen van de meest doelmatige opspan- en bewerkingsmethode.
 • Het instellen van de bewerkingsmachine en de daarbij te gebruiken stel- en verspaningsgereedschappen.
 • Het opspannen van het werkstuk of uitgangsmateriaal.
 • Zonodig bijregelen van de machine (toerental en aanzet).
 • De onderdelen zijn door hun afmetingen, vorm en stabiliteit vaak niet gemakkelijk op te spannen en te bewerken.
 • Gewerkt wordt binnen nauwe toleranties en oppervlaktegesteldheid.
 • Het werk wordt in enkel stuks tot kleine series uitgevoerd.

Kennis is vereist van:

 • het lezen en interpreteren van tekeningen
 • verspaningstechniek en opspantechniek
 • verspaningseigenschappen van de diverse materialen en gereedschappen
 • verspaningsmachines en hun opspan- en bedieningsmogelijkheden
 • het product en zijn onderdelen en de kwalitatieve eisen die eraan gesteld worden
 • meet- en stelgereedschappen
 • de bediening van kranen en heftrucks
 • Engels ten behoeve van het lezen van geleidekaarten en tekeningen
 • de veiligheids-, arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften

Handvaardigheid is vereist voor:

 • het op- en omspannen van materiaal of het werkstuk
 • het instellen en bedienen van de machines
 • het werken met meetgereedschap
 • het bedienen van kranen en heftrucks

Samengesteldheid/bevoegdheden

 • Het werk wordt per order uitgevoerd volgens een mondelinge opdracht vergezeld van tekeningen, geleidekaart en globale aanwijzingen van de leidinggevende.
 • Er is sprake van een grote verscheidenheid aan te bewerken materialen en onderdelen.
 • Aanpak, werkvolgorde, te gebruiken gereedschappen en verspaningscondities worden zelfstandig bepaald.

Verantwoordelijkheid

 • Verantwoordelijkheid voor het bewerken van de materialen / werkstukken binnen tolerantiegrenzen.
 • Er is een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van machines en gereedschappen.
 • Er vindt geen actieve controle van het eindproduct plaats. De medewerker behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het geproduceerd. Het maken van fouten leidt o.a. tot tijd- en materiaalverliezen en schade aan de machine en/of het gereedschap.

Communicatie

Communicatie vindt plaats met de chef, afdeling Product Development-M en collega’s.

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Kennis toepassen
 • Kosteneffectiviteit
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Kwaliteit van de output
 • Productiviteit / kwantiteit van de output
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar hr@aarsen.com

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo